Rekisteriseloste ja tietosuoja

Laatimispäivä 4.2.2021

1. Rekisterinpitäjä

BV-metalli Oy
Y-tunnus 1763377-9
Varastokatu 18
05800 Hyvinkää

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Juha Vanninen
040 7085381
juha.vanninen@bv-metalli.fi

3. Rekisterin nimi

BV-metallin asiakas-, yhteistyökumppani ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

BV-metallin asiakas-, yhteistyökumppani- ja uutiskirjerekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakkuuteen ja muuhun kaupalliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen
  • Verkkosivujen käytön seurantaan, analysointiin ja kehittämiseen
  • Asiakasviestinnän kehittämiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen
  • Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja tiedottamiseen
  • Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää vain oleellisia työhön liittyviä henkilötietoja. Näitä ovat esim. yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero), mahdolliset tiedot ammattinimikkeestä, yrityksestä ja verkkosivuista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan lisätä MailChimp-uutiskirjeohjelmaan sekä Googlen hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit yhteystietoineen arkistoituvat lisäksi palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Ko. palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä, tai muuttaa ja täydentää tietojaan lähettämällä kirjallisen viestin rekisterinpitäjälle.

13. Evästeet

Saatamme käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksissa.

Scroll to Top